ความดันโลหิตสูง ป้องกันได้ ถ้าใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม

ความดันโลหิต หมายถึงแรงดันภายในหลอดเลือดแดง ที่เกิดจากการบีบตัวของหัวใจ เพื่อสูบฉีดเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย แรงดันโลหิตที่วัดได้มี 2 ค่าคือ แรงดันโลหิตค่าสูงสุด (Systolic pressure) จะตรงกับขณะที่หัวใจบีบตัว ฉีดเลือดเข้าไปในหลอดเลือดแดง แรงดันโลหิตค่าต่ำสุด (Diastolic pressure) จะตรงกับระยะที่หัวใจคลายตัว การรายงานค่าความดันโลหิต นิยมเขียนค่าความดัน Systolic / Diastolic มีหน่วยเป็น mmHg (มิลลิเมตรปรอท) เช่น 120/80 ม.ม.ปรอท โดยในปกติความดันโลหิต จะเปลี่ยนแปลงได้ตามช่วงเวลาของ วัน อายุ เพศ รูปร่าง และสภาวะของร่างกาย เช่นแรงดันเลือดจะมีค่าต่ำสุด ในตอนเช้ามืด และสูงสุดในตอนบ่าย แรงดันเลือดจะสูงขึ้น เมื่อมีอารมณ์โกรธ ดีใจ เสียใจ หรือตื่นเต้น อย่างเช่นเวลาที่เราเปิดหนังโป๊จีน ควยเสียบหี มันจะกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดเรา เพราะหนังโป๊จีนทำให้รู้สึกตื่นเต้น เป็นต้น

ลองนึกภาพสายยางรดทำต้นไม้ มีทำไหลเป็นจังหวะการปิดเปิดของก๊อกเมื่อเปิดทำเต็มที่ ทำไหลผ่านสายยาง ย่อมทำให้เกิดแรงดันทำขึ้นในสายยางทำและเมื่อปิดหรือหรี่ก๊อก ทำไหลน้อยลงแรงดันในสายยางก็ลดลงด้วย ระบบหัวใจและหลอดเลือด ก็เป็นระบบไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกาย โดยมีหัวใจทำหน้าที่คล้ายก๊อก หรือปั๊มทำ คอยสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย เลือดไหลแรงดี ความดันก็ดี หากหัวใจบีบตัวไม่ดี เลือดไหลอ่อน ความดันก็ลดลง นอกจากนั้นแล้วความดันในหลอดเลือดยังขึ้นกับสภาพของหลอดเลือดด้วยหากหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นดี จะปรับความดันได้ดี ไม่ให้สูงเกินไป แต่หากหลอดเลือดเสียความยืดหยุ่น หรือแข็งตัว ก็จะทำให้ความดัน เปลี่ยนแปลงไปด้วย สังเกตง่ายๆว่าบางคนช่วยตัวเองหรือดูหนังโป๊จีน เสร็จแล้วจะรู้สึกปวดตึงกล้ามเนื้อหลายๆชุดพร้อมกัน นั่นเป็นเพราะว่าหลอดเลือดไม่ยืดหยุ่น

ค่าความดันโลหิตจะมีสองค่าเสมอ เรียกว่า “ตัวบน” และ “ตัวล่าง” ค่าแรกเป็นความดันโลหิตในหลอดเลือด ที่เกิดขึ้นขณะที่หัวใจบีบตัวไล่เลือดออกจากหัวใจ ส่วนตัวล่างคือความดันของเลือด ที่ยังค้างอยู่ในหลอดเลือดขณะที่หัวใจคลายตัวผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรจำค่าทั้งสองไว้ เพราะมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

ความดันโลหิตสูง ปัจจุบันถือว่า ปกติ คือ ประมาณ 100/60 ม.ม.ปรอท แต่ปัจจุบันถือว่าต่ำกว่า120/80 ม.ม. ปรอทจะดีที่สุด

ความดันโลหิตต่ำ คือ น้อยกว่า 90/60 ม.ม.ปรอท และมีอาการร่วมด้วย

ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย คือ มากกว่า 140/90 ม.ม.ปรอท

ความดันโลหิตสูงปานกลาง คือ มากกว่า 160/100 ม.ม. ปรอท

ความดันโลหิตสูงมาก คือ มากกว่า 180/110 ม.ม. ปรอท

แต่ในการวัดต้องพักอย่างน้อย 5-10 นาที เพราะเมื่อออกกำลังกายเหนื่อย ความตื่นเต้นที่จะถูกวัด
อาจทำให้ความดันโลหิตสูงได้ ดังนั้นเมื่อวัดได้สูงต้องนั่งพักประมาณ 20 นาที แล้ววัดซ้ำ ถ้าสูงจึงจะถือว่าสูงจริง แรงดันโลหิตเป็นการวัดแรงที่เลือดดัน ผนังหลอดเลือดแดงแรงที่เกิดขณะหัวใจบีบตัว และสูบฉีดเลือดออกไปเลี้ยงทั่วร่างกาย แน่นอนว่าการวัดความดันโลหิตคุณควรงดเรื่องตื่นเต้นอย่างเช่น หนังโป๊จีน เรื่องเซ็กส์ที่ตื่นตาตื่นใจ จะทำให้ความดันโลหิตสูงมากกว่าปกติ และทำให้วินิจฉัยผิดพลาดได้